>
>
Qr code name card

Download center

Tel: 0510-88275668
Fax: 0510-88275118
Contact: Gu Zhuyun, Xu Hong
Sales Phone: 0510-88277700
0510-88277755
Sales Fax: 0510-88271558
Address: 8 Chunyang (E), Fangqian, New district, Wuxi, Jiangsu, People`s Republic of China
P.C.: 214111
E-mail: wxjianyi@wxjy.com

Contact: Gu Zhuyun, Xu Hong           TEL:(0510)88275668            FAX:(0510)88275118
Address: 8 Chunyang (E), Fangqian, New district, Wuxi, Jiangsu, People`s Republic of China        Postcode:214111

Webpage copyright:Wuxi Jianyi Instrument & Machinery Co., Ltd.        Powered by www.300.cn        苏ICP备05058876-1号

Qr
Qr code name card
Page view
二维码名片15231529147401523169532788
.docx
Download
Previous article
Qr code name card
Qr code name card
Next article